Optimized Training - Innovative Methods and tools for Acceptance of prior Learning in qualifications and workplace training

Mandag 12.09.2016 underskrev Bjørnar Johansen, daglig leder ved Blått Kompetansesenter AS, kontrakt for Ersamus+- prosjektet «Optimized Training - Innovative Methods and tools for Acceptance of prior Learning in qualifications and workplace training». 
Gjennom et strategisk partnerskap med aktører fra blant annet Frankrike og Storbritania skal Blått Kompetansesenter AS og Guri Kunna videregående skole bidra til utviklingen og implementeringen av nye verktøy i den moderne blå utdanningen. 
Guri Kunna videregående har lenge vært en foregangskole når det kommer til bruk av moderne undervisningsmetoder og innovative undervisningsopplegg. Det er derfor naturlig at Blått Kompetansesenter AS i tett samarbeid med skolen er sentrale i denne utviklingen.

Administrerende direktør ved Åkerblå, Roger Sørensen, viser stor entusiasme for prosjektet. Vi ser en hurtig utvikling og en utrolig innovasjonskraft i havbruksnæringen. For å opprettholde veksten i en av Norges viktigste næringer er vi avhengig av oppdaterte utdanningstilbud. Det er ingen tvil om at internasjonale samarbeidsprosjekter spiller en viktig rolle i dette, sier han under signeringen. «Åkerblå er en kompetansebedrift i en næring som er stadig mer kunnskapsintensiv, og vi er derfor veldig opptatt av utviklingen av dagens utdanningstilbud og kompetansetiltak.»

Nils Jørgen Karlsen ved Trøndersk Kystkompetanse mener at dagens signering viser hvor viktig miljøet på Frøya er for utviklingen av utdanningstilbudene havbruksnæringen. «Oppstarten av dette prosjektet er et tydelig signal om at vi er på rett spor på Guri Kunna videregående skole og Blått Kompetansesenter, og en viktig anerkjennelse av det arbeidet som har blitt gjort tidligere på skolen.»

LEDIG STILLING SOM Prosjektleder 2 år - Blått kompetansesenter

Trøndelag er ledende innen nyskaping og innovasjoner -relatert til marin sektor og deres leverandører. I de senere år har -regionen Frøya og Hitra tatt særlig ansvar for å utvikle nyttige plattformer og aktive møteplasser. Blått Kompetansesenter AS skal videreutvikle koblingsarbeidet mellom næringsliv, forskning og -utdanning. Samtidig skal det regionale perspektivet utvikles. Historisk har Trøndelag hatt en ledende posisjon i havbruks-næringen, og fremstår også nå som et tyngdepunkt for denne næringen. Dette er et resultat av dyktige næringsdrivende, gode naturgitte forutsetninger, god forvaltning og nærhet til sentrale FoU-miljøer, og samspillet mellom disse. 

LEDIG STILLING SOM
 

Prosjektleder 2 år - Blått kompetansesenter

Til stillingen som prosjektleder hos Blått kompetansesenter søkes det en person med meget gode organisatoriske og administrative kvalifi-kasjoner, og bredt nettverk innen marin sektor. 

Den som tilsettes skal, i tett samarbeid med daglig leder, ha en sentral rolle i utviklingen av BKS.

Det forventes at prosjektlederen jobber målrettet, ryddig, nøyaktig og selvstendig i arbeidet med å videreutvikle Blått Kompetansesenter. Det vil bli lagt vekt på relasjonsbygging mellom næringslivet, de videregående skolene og relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen marin sektor. 

Søkeren må ha gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper. 

Relevant høyere utdanning (evt dokumenterbar realkompetanse) og praksis, god service innstilling, personlig egnethet, gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. 

I tillegg er det ønskelig med følgende:

Kjennskap til havbruksnæringen

Kjennskap til virkemiddelapparatet

Erfaring fra og samarbeid med høyere utdanning 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Videre utvikling av administrative rutiner og ansvar for økonomistyring

Etablere gode systemer for markedsføring av Blått Kompetansesenter

Utarbeide søknader om ekstern finansiering

Gjennomføre prosjekter

Koblingsarbeid mellom næring, opplæring og forskning

Internasjonalt koblingsarbeid

Sikre god kommunikasjon mellom alle samarbeidspartnere og interessenter

Lønn etter avtale og garantert spennende arbeidsdager!

Søknadsfrist 10. juni 2016. Tilsetting snarest.

Kontakt daglig leder Bjørnar Johansen tlf. 950 69 496 eller styreleder Sigurd Bjørgo tlf. 915 10 675.

Søknad sendes Blått kompetansesenter, Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda / bjornar.johansen@stfk.no