BLÅTT kompetansesenter søker Prosjektmedarbeider – forretningsutvikling og innovasjon.

Blått kompetansesenter AS (BKS AS) er et innovasjonsselskap som arbeider i skjæringspunktet mellom utdanning, næring og forskning innen det marine området - til gjensidig nytte for hele havbruksklyngen. Selskapet engasjerer seg i prosjekter med fokus på utdanning, kompetanseheving, innovasjon og næringsutvikling, med fokus på havrommet.

Selskapet er inne i en aktiv utviklingsfase, og som ledd i dette har vi behov for ytterligere ressurser innen forretningsutvikling og innovasjon.

Prosjektmedarbeider – forretningsutvikling og innovasjon.

Til stillingen som prosjektmedarbeider i Blått Kompetansesenter søkes det en person med gode organisatoriske og administrative kvalifikasjoner, med bredt nettverk innen marin sektor.
Det forventes at prosjektmedarbeideren jobber målrettet, ryddig, nøyaktig og selvstendig i arbeidet med prosjekter i Blått Kompetansesenter AS. Det vil bli lagt vekt på relasjonsbygging med næringslivet, andre innovasjonsaktører, relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen marin sektor.


Søkeren må ha gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper.
Relevant høyere utdanning (evt. dokumenterbar realkompetanse) og praksis, god serviceinnstilling, personlig egnethet, gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.

I tillegg er det ønskelig med følgende:
- Kjennskap til havbruksnæringen
- Erfaring fra næringslivet
- God forretningsforståelse
- Kjennskap til virkemiddelapparatet

Aktuelle arbeidsoppgaver:
-Rådgivning innen produkt- og forretningsutvikling
- Koordinere og lede utviklingsprosjekter for bedrifter
- Mobilisere og utvikle FoU-/innovasjonsprosjekter i samarbeid med bedrifter
- Fungere som vertskap og koordinere arrangementer

Vi tilbyr gode mulighet for å påvirke din egen rolle, og varierte og spennende arbeidsoppgaver.
Arbeidssted: Blått Kompetansenter, Sistranda,Frøya.
En del reiseaktivitet må påregnes.
Lønn etter avtale og garantert spennende arbeidsdager!

Send CV og søknad, eller eventuelle spørsmål til Trude S. Heggstad på trude@bksnorge.no.

Optimized Training - Innovative Methods and tools for Acceptance of prior Learning in qualifications and workplace training

Mandag 12.09.2016 underskrev Bjørnar Johansen, daglig leder ved Blått Kompetansesenter AS, kontrakt for Ersamus+- prosjektet «Optimized Training - Innovative Methods and tools for Acceptance of prior Learning in qualifications and workplace training». 
Gjennom et strategisk partnerskap med aktører fra blant annet Frankrike og Storbritania skal Blått Kompetansesenter AS og Guri Kunna videregående skole bidra til utviklingen og implementeringen av nye verktøy i den moderne blå utdanningen. 
Guri Kunna videregående har lenge vært en foregangskole når det kommer til bruk av moderne undervisningsmetoder og innovative undervisningsopplegg. Det er derfor naturlig at Blått Kompetansesenter AS i tett samarbeid med skolen er sentrale i denne utviklingen.

Administrerende direktør ved Åkerblå, Roger Sørensen, viser stor entusiasme for prosjektet. Vi ser en hurtig utvikling og en utrolig innovasjonskraft i havbruksnæringen. For å opprettholde veksten i en av Norges viktigste næringer er vi avhengig av oppdaterte utdanningstilbud. Det er ingen tvil om at internasjonale samarbeidsprosjekter spiller en viktig rolle i dette, sier han under signeringen. «Åkerblå er en kompetansebedrift i en næring som er stadig mer kunnskapsintensiv, og vi er derfor veldig opptatt av utviklingen av dagens utdanningstilbud og kompetansetiltak.»

Nils Jørgen Karlsen ved Trøndersk Kystkompetanse mener at dagens signering viser hvor viktig miljøet på Frøya er for utviklingen av utdanningstilbudene havbruksnæringen. «Oppstarten av dette prosjektet er et tydelig signal om at vi er på rett spor på Guri Kunna videregående skole og Blått Kompetansesenter, og en viktig anerkjennelse av det arbeidet som har blitt gjort tidligere på skolen.»