Makroalgeseminar DIGS

72481986_2563675153726753_3653218964873412608_n.jpg

Gjennom prosjektet Makroalger Trøndelag arrangerte vi 16.10 et seminar for studenter og forskere der de fikk presentert arbeidet sitt for noen av bedriftene i tarenæringen. Vi tror tettere kobling mellom FoU, utdanningsinstitusjoner og et offensivt næringsliv er nøkkelen til videre utvikling av denne spennende næringen!
Det er tross alt spådd å være en viktig del av fremtidens havbruk!

Oppstartsmøte Macroalgae Initium i Grenaa, Danmark

Denne uken har vi vært i Grenaa på oppstartsmøte på prosjektet Erasmus+ Macroalgae initium, et resultat av Makroalger Trøndelag. Sammen med elever og lærere fra Ytre Namdal videregående skole Val Videregående Skole Steinkjer Videregående Skole og Guri Kunna videregående skole for å lære mer om tang & tare. Entusiastiske elever fra Restaurant og - matfag og naturbruk har denne uken hatt base i Kattegatcenteret . Vi har deltatt på Nordic Seaweed Conference, vært ute på sanking, artsbestemmelser, fabrikkbesøk , fått innblikk i spennende forskning, smakt på ulike typer "taremat" og mye mye mere 😊 Fine og lærerike dager i Danmark med en flott gjeng med ungdommer og kolleger 😊
Foto: Ellen Johansen


72241796_2479992858743108_3234728561415815168_n.jpg

– Studentene kan gjøre enormt mye for bedriftene hvis de får oppgaver som er relevante

Interesserte bedrifter møtte til et seminar om mulige studentoppgaver under Aqua Nor. Johan Berg Pettersen pekte på den formidable jobben en student kan gjøre for en bedrift, og flere veiledere la frem fagområder for samarbeid. Olav Vadstein ønsker eksempelvis å frembringe mer kunnskap om systemfeil som legger grunnlag for produksjon av hydrogensulfid, og dermed hvordan man kan forebygge fiskedød i lukkede anlegg.

Prosjektet Brohode Havbruk 2050 styrker samarbeidet mellom NTNU og havbruksnæringen, blant annet ved å stimulere til flere masteroppgaver av relevans for bransjen. Trude Heggstad (BKS) ledet dette oppgaveseminaret under studentdagen på Aqua Nor, og seminaret kan absolutt bli en tradisjon! Etter korte foredrag fra fagmiljøene om mulige temaer for oppgaver, ble det diskusjoner rundt bordene om konkrete oppgaver.

Les hele saken på https://aquatechcluster.no/2019/08/konkrete-forslag-til-studentoppgaver/

trude-m-fl-1000x750.jpg

AquaNor: Teknologi i allianser med lakseprodusenter og FoU

Teknologi i viktige allianser med lakseprodusenter og FoU

Havbruksnæringen står foran en nødvendig teknologisk utvikling dersom de skal oppnå vekst og krav om mer åpenhet, bærekraft og redusert miljøbelastning. Problemer knyttet til lus, sykdom, fôrspill og velferd må løses. Deteksjon av fiskens helsetilstand og lus gjøres i dag manuelt og bare luseproblematikken koster årlig 4 - 5 mrd.

CreateView er en teknologi og kunnskapsbedrift med bærekraftig forretningsmodell. Det gjør at selskapet jobber i viktige allianser med FoU, lakseprodusenter og tverrfaglige partnerskap for å hjelpe havbruket til bedre lønnsomhet gjennom å få bukt med lus, bidra til bedre fiskevelferd og redusere bransjens miljøfotavtrykk.
For CreateView er det er viktig å forstå teknologiens rolle i verdikjedene til kunder og samarbeidspartnere. CreateView har derfor søkelys på prosess og positiv dynamikk som skaper bærekraftige muligheter. Selskapet legger til rette for innovasjon og nettverk for innovasjonskultur. Felleskapet og målet om bedre fiskevelferd står i fokus. 

På dette seminaret deltar Nofima, AquaGen og CreateView og Blått Kompetansesenter for å belyse hvorfor viktige allianser mellom forskning, opplæring, lakseprodusenter og de som utvikler teknologiske løsninger er nødvendig for å ta ned selskapsrisiko og ivareta fiskens velferdsbehov for å kunne produsere trygg mat. Fagmøtet avsluttes med en paneldebatt.

Vi spør:

·        Hvordan kan teknologi bidra til et mer bærekraftig havbruk med mindre ressurssløsing? 

·        Kan teknologi alene bidra til bedre fiskevelferd med mindre miljøbelastning?

https://www.facebook.com/events/973218399736280/

65381976_586305795226032_644114540279103488_n.jpg

Nofima driver forskning og utvikling for fiskeri-, havbruks- og matnæringene og er en viktig samarbeidspartner når teknologiselskapet CreateView utvikler teknologi for havbruket.
Jelena Kolarevic har lang fartstid som forsker innen fiskevelferd og var blant annet bidragsyter til FISHWELL prosjektet som er en kunnskapssammenstilling om fiskevelferd til laks og regnbueørret for oppdrett.

AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk startmateriale til den globale akvakulturnæringen gjennom forskningsbaserte avlsprogrammer for Atlantisk laks og regnbueørret. Forskningsaktiviteten som blir drevet baserer seg på et utstrakt samarbeid med nasjonale- og internasjonale forskningsinstitusjoner. Asle Hammerdal er forsker og prosjektleder i selskapet og har god oversikt over kompetanser og behov for å jobbe i tverrfaglige FoU.

Blått Kompetansesenteret er et innovasjonsselskap som arbeider i skjæringspunktet mellom utdanning, næring og forskning innen det marine området til gjensidig nytte for hele havbruksklyngen. Selskapet engasjerer seg i prosjekter med søkelys på utdanning, kompetanseheving, innovasjon og næringsutvikling i havbruket. Daglig leder Trude Steinbru Heggstad har opparbeidet seg stort nettverk og vet hvilke kompetanser det fremtidige havbruket behøver for å møte fremtidens krav om vekst og utvikling. Hun er en viktig stemme for å utvikle havbrukbransjen på tvers av kompetanser og fagområder.

 

Sted // Fagmøte holdes på AquaNor, møterom K-314 fra kl. 13:30 – 15:15. Det serveres kaffe og sunn og god kaffemat. Dørene åpnes kl. 13:30. Arr. begynner 14:00-15:15

Kontakt // Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med liv-hege.seglsten@createview.no / 917 73 360.

Varighet: // 1,15 time

Innledere:

CreateView: 15 min Liv-Hege
Nofima: 15 min Jelena
AquaGen: 15 Asle


Panel: 20 min (Asle fra AquaGen, Even fra CreateView, Jelena fra Nofima og Trude fra Blått Kompetansesenter. Ledes av Liv-Hege)

Oppgaveseminar under Aqua- nor

" Har du en oppgave du aldri har fått prioritert? Eller har du behov for nye impulser og innspill? Da kan et oppgavesamarbeid mellom student, faglærer og din bedrift være en god løsning! "

I forbindelse med studentdagen inviterer Brohode Havbruk 2050 til samarbeid mellom veileder og næringsliv om studentoppgaver - på bachelor, master eller phd nivå, og innenfor et bredt fagspekter (teknologi, bio/bioteknologi, samfunnsvitenskap). Faglærere fra NTNU vil presentere forskningsprosjekter som er egnet for studentoppgaver, og som kan løses i samarbeid med næringslivet. Det vil så bli "speed-dating" mellom bedrifter og aktuelle veiledere hvor dere kan melde interesse og/eller komme med egne ønsker for studentoppgaver.
Program:

  • Aktuelle forskningsprosjekter

  • Diskusjon/ "speed-date"

  • Oppsummering

_DSC1367_edited.jpg

Oppgaveseminaret arrangeres samme dag som studentdagen på AquaNor slik at dere blir bedre kjent med hva en studentoppgave innebærer, og hvilke spennende prosjekter det er mulig å delta på. Vi håper DERE vil delta på oppgaveseminar, som kan resultere i et godt samarbeid med akademia!

Mer info finner du her

Påmelding (innen 22. august kl. 17)

Sted: Trondheim Spektrum, Møterom K-340

Kontaktperson: Heidi Røkenes

Maria og Heidi lokker med laksebarnehage og eget telt for de yngste

Matfestivalen i Trondheim 1.-3. august blir enda mer barnevennlig enn tidligere år.

www.hitra-froya.no

Det er 14. gang festivalen blir arrangert. I fjor hadde de rundt 170 utstillere og 200.000 besøkende. Temaet for 2019 er kystsmak.

Festivalen har både et barne- og ungdomstelt med ulike gratis aktivteter. I fjor var 3.000 barn innom og deltok i de ulike matlagingsaktivitetene.

IMG_1360.jpg

Les hele saken på Hitra-Froya

Optimized Training - Innovative Methods and tools for Acceptance of prior Learning in qualifications and workplace training

Mandag 12.09.2016 underskrev Bjørnar Johansen, daglig leder ved Blått Kompetansesenter AS, kontrakt for Ersamus+- prosjektet «Optimized Training - Innovative Methods and tools for Acceptance of prior Learning in qualifications and workplace training». 
Gjennom et strategisk partnerskap med aktører fra blant annet Frankrike og Storbritania skal Blått Kompetansesenter AS og Guri Kunna videregående skole bidra til utviklingen og implementeringen av nye verktøy i den moderne blå utdanningen. 
Guri Kunna videregående har lenge vært en foregangskole når det kommer til bruk av moderne undervisningsmetoder og innovative undervisningsopplegg. Det er derfor naturlig at Blått Kompetansesenter AS i tett samarbeid med skolen er sentrale i denne utviklingen.

Administrerende direktør ved Åkerblå, Roger Sørensen, viser stor entusiasme for prosjektet. Vi ser en hurtig utvikling og en utrolig innovasjonskraft i havbruksnæringen. For å opprettholde veksten i en av Norges viktigste næringer er vi avhengig av oppdaterte utdanningstilbud. Det er ingen tvil om at internasjonale samarbeidsprosjekter spiller en viktig rolle i dette, sier han under signeringen. «Åkerblå er en kompetansebedrift i en næring som er stadig mer kunnskapsintensiv, og vi er derfor veldig opptatt av utviklingen av dagens utdanningstilbud og kompetansetiltak.»

Nils Jørgen Karlsen ved Trøndersk Kystkompetanse mener at dagens signering viser hvor viktig miljøet på Frøya er for utviklingen av utdanningstilbudene havbruksnæringen. «Oppstarten av dette prosjektet er et tydelig signal om at vi er på rett spor på Guri Kunna videregående skole og Blått Kompetansesenter, og en viktig anerkjennelse av det arbeidet som har blitt gjort tidligere på skolen.»