Optimized Training - Innovative Methods and tools for Acceptance of prior Learning in qualifications and workplace training

Mandag 12.09.2016 underskrev Bjørnar Johansen, daglig leder ved Blått Kompetansesenter AS, kontrakt for Ersamus+- prosjektet «Optimized Training - Innovative Methods and tools for Acceptance of prior Learning in qualifications and workplace training». 
Gjennom et strategisk partnerskap med aktører fra blant annet Frankrike og Storbritania skal Blått Kompetansesenter AS og Guri Kunna videregående skole bidra til utviklingen og implementeringen av nye verktøy i den moderne blå utdanningen. 
Guri Kunna videregående har lenge vært en foregangskole når det kommer til bruk av moderne undervisningsmetoder og innovative undervisningsopplegg. Det er derfor naturlig at Blått Kompetansesenter AS i tett samarbeid med skolen er sentrale i denne utviklingen.

Administrerende direktør ved Åkerblå, Roger Sørensen, viser stor entusiasme for prosjektet. Vi ser en hurtig utvikling og en utrolig innovasjonskraft i havbruksnæringen. For å opprettholde veksten i en av Norges viktigste næringer er vi avhengig av oppdaterte utdanningstilbud. Det er ingen tvil om at internasjonale samarbeidsprosjekter spiller en viktig rolle i dette, sier han under signeringen. «Åkerblå er en kompetansebedrift i en næring som er stadig mer kunnskapsintensiv, og vi er derfor veldig opptatt av utviklingen av dagens utdanningstilbud og kompetansetiltak.»

Nils Jørgen Karlsen ved Trøndersk Kystkompetanse mener at dagens signering viser hvor viktig miljøet på Frøya er for utviklingen av utdanningstilbudene havbruksnæringen. «Oppstarten av dette prosjektet er et tydelig signal om at vi er på rett spor på Guri Kunna videregående skole og Blått Kompetansesenter, og en viktig anerkjennelse av det arbeidet som har blitt gjort tidligere på skolen.»