Makroalgeseminar DIGS

72481986_2563675153726753_3653218964873412608_n.jpg

Gjennom prosjektet Makroalger Trøndelag arrangerte vi 16.10 et seminar for studenter og forskere der de fikk presentert arbeidet sitt for noen av bedriftene i tarenæringen. Vi tror tettere kobling mellom FoU, utdanningsinstitusjoner og et offensivt næringsliv er nøkkelen til videre utvikling av denne spennende næringen!
Det er tross alt spådd å være en viktig del av fremtidens havbruk!