BLÅTT kompetansesenter søker Prosjektmedarbeider – forretningsutvikling og innovasjon.

Blått kompetansesenter AS (BKS AS) er et innovasjonsselskap som arbeider i skjæringspunktet mellom utdanning, næring og forskning innen det marine området - til gjensidig nytte for hele havbruksklyngen. Selskapet engasjerer seg i prosjekter med fokus på utdanning, kompetanseheving, innovasjon og næringsutvikling, med fokus på havrommet.

Selskapet er inne i en aktiv utviklingsfase, og som ledd i dette har vi behov for ytterligere ressurser innen forretningsutvikling og innovasjon.

Prosjektmedarbeider – forretningsutvikling og innovasjon.

Til stillingen som prosjektmedarbeider i Blått Kompetansesenter søkes det en person med gode organisatoriske og administrative kvalifikasjoner, med bredt nettverk innen marin sektor.
Det forventes at prosjektmedarbeideren jobber målrettet, ryddig, nøyaktig og selvstendig i arbeidet med prosjekter i Blått Kompetansesenter AS. Det vil bli lagt vekt på relasjonsbygging med næringslivet, andre innovasjonsaktører, relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen marin sektor.


Søkeren må ha gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper.
Relevant høyere utdanning (evt. dokumenterbar realkompetanse) og praksis, god serviceinnstilling, personlig egnethet, gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.

I tillegg er det ønskelig med følgende:
- Kjennskap til havbruksnæringen
- Erfaring fra næringslivet
- God forretningsforståelse
- Kjennskap til virkemiddelapparatet

Aktuelle arbeidsoppgaver:
-Rådgivning innen produkt- og forretningsutvikling
- Koordinere og lede utviklingsprosjekter for bedrifter
- Mobilisere og utvikle FoU-/innovasjonsprosjekter i samarbeid med bedrifter
- Fungere som vertskap og koordinere arrangementer

Vi tilbyr gode mulighet for å påvirke din egen rolle, og varierte og spennende arbeidsoppgaver.
Arbeidssted: Blått Kompetansenter, Sistranda,Frøya.
En del reiseaktivitet må påregnes.
Lønn etter avtale og garantert spennende arbeidsdager!

Send CV og søknad, eller eventuelle spørsmål til Trude S. Heggstad på trude@bksnorge.no.