AquaNor: Teknologi i allianser med lakseprodusenter og FoU

Teknologi i viktige allianser med lakseprodusenter og FoU

Havbruksnæringen står foran en nødvendig teknologisk utvikling dersom de skal oppnå vekst og krav om mer åpenhet, bærekraft og redusert miljøbelastning. Problemer knyttet til lus, sykdom, fôrspill og velferd må løses. Deteksjon av fiskens helsetilstand og lus gjøres i dag manuelt og bare luseproblematikken koster årlig 4 - 5 mrd.

CreateView er en teknologi og kunnskapsbedrift med bærekraftig forretningsmodell. Det gjør at selskapet jobber i viktige allianser med FoU, lakseprodusenter og tverrfaglige partnerskap for å hjelpe havbruket til bedre lønnsomhet gjennom å få bukt med lus, bidra til bedre fiskevelferd og redusere bransjens miljøfotavtrykk.
For CreateView er det er viktig å forstå teknologiens rolle i verdikjedene til kunder og samarbeidspartnere. CreateView har derfor søkelys på prosess og positiv dynamikk som skaper bærekraftige muligheter. Selskapet legger til rette for innovasjon og nettverk for innovasjonskultur. Felleskapet og målet om bedre fiskevelferd står i fokus. 

På dette seminaret deltar Nofima, AquaGen og CreateView og Blått Kompetansesenter for å belyse hvorfor viktige allianser mellom forskning, opplæring, lakseprodusenter og de som utvikler teknologiske løsninger er nødvendig for å ta ned selskapsrisiko og ivareta fiskens velferdsbehov for å kunne produsere trygg mat. Fagmøtet avsluttes med en paneldebatt.

Vi spør:

·        Hvordan kan teknologi bidra til et mer bærekraftig havbruk med mindre ressurssløsing? 

·        Kan teknologi alene bidra til bedre fiskevelferd med mindre miljøbelastning?

https://www.facebook.com/events/973218399736280/

65381976_586305795226032_644114540279103488_n.jpg

Nofima driver forskning og utvikling for fiskeri-, havbruks- og matnæringene og er en viktig samarbeidspartner når teknologiselskapet CreateView utvikler teknologi for havbruket.
Jelena Kolarevic har lang fartstid som forsker innen fiskevelferd og var blant annet bidragsyter til FISHWELL prosjektet som er en kunnskapssammenstilling om fiskevelferd til laks og regnbueørret for oppdrett.

AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk startmateriale til den globale akvakulturnæringen gjennom forskningsbaserte avlsprogrammer for Atlantisk laks og regnbueørret. Forskningsaktiviteten som blir drevet baserer seg på et utstrakt samarbeid med nasjonale- og internasjonale forskningsinstitusjoner. Asle Hammerdal er forsker og prosjektleder i selskapet og har god oversikt over kompetanser og behov for å jobbe i tverrfaglige FoU.

Blått Kompetansesenteret er et innovasjonsselskap som arbeider i skjæringspunktet mellom utdanning, næring og forskning innen det marine området til gjensidig nytte for hele havbruksklyngen. Selskapet engasjerer seg i prosjekter med søkelys på utdanning, kompetanseheving, innovasjon og næringsutvikling i havbruket. Daglig leder Trude Steinbru Heggstad har opparbeidet seg stort nettverk og vet hvilke kompetanser det fremtidige havbruket behøver for å møte fremtidens krav om vekst og utvikling. Hun er en viktig stemme for å utvikle havbrukbransjen på tvers av kompetanser og fagområder.

 

Sted // Fagmøte holdes på AquaNor, møterom K-314 fra kl. 13:30 – 15:15. Det serveres kaffe og sunn og god kaffemat. Dørene åpnes kl. 13:30. Arr. begynner 14:00-15:15

Kontakt // Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med liv-hege.seglsten@createview.no / 917 73 360.

Varighet: // 1,15 time

Innledere:

CreateView: 15 min Liv-Hege
Nofima: 15 min Jelena
AquaGen: 15 Asle


Panel: 20 min (Asle fra AquaGen, Even fra CreateView, Jelena fra Nofima og Trude fra Blått Kompetansesenter. Ledes av Liv-Hege)