– Studentene kan gjøre enormt mye for bedriftene hvis de får oppgaver som er relevante

Interesserte bedrifter møtte til et seminar om mulige studentoppgaver under Aqua Nor. Johan Berg Pettersen pekte på den formidable jobben en student kan gjøre for en bedrift, og flere veiledere la frem fagområder for samarbeid. Olav Vadstein ønsker eksempelvis å frembringe mer kunnskap om systemfeil som legger grunnlag for produksjon av hydrogensulfid, og dermed hvordan man kan forebygge fiskedød i lukkede anlegg.

Prosjektet Brohode Havbruk 2050 styrker samarbeidet mellom NTNU og havbruksnæringen, blant annet ved å stimulere til flere masteroppgaver av relevans for bransjen. Trude Heggstad (BKS) ledet dette oppgaveseminaret under studentdagen på Aqua Nor, og seminaret kan absolutt bli en tradisjon! Etter korte foredrag fra fagmiljøene om mulige temaer for oppgaver, ble det diskusjoner rundt bordene om konkrete oppgaver.

Les hele saken på https://aquatechcluster.no/2019/08/konkrete-forslag-til-studentoppgaver/

trude-m-fl-1000x750.jpg