Kloke valg – for ungdom og arbeidsgivere

Dette er første utgave av KARRIERE – magasinet fra Frøya og Hitra, og vi utrolig stolte over å kunne presentere så mange gode historier om rekruttering, kompetansejakt, behov for arbeidsfolk, veivalg og gode råd.

Magasinet er spunnet ut fra Den regionale yrkes og utdanningsmessa for Snillfjord, Hitra og Frøya. 23.januar i 2019 arrangeres den for 12. gang og vi opplever at arbeidsgiverne og utdanningsinstitusjonene mener det er viktig å møte ungdommene på messa vår. Omkring 500 ungdommer kommer, og mange av dem kan påvirkes til å velge retning når det gjelder utdanningsvei og karriere. Hvilke muligheter! Info om messa er med i magasinet.

Valg av karrierevei er spennende og kan være krevende.
Jeg mener bestemt at ingen vei er bortkastet selv om det
kanskje viser seg å ikke være den helt riktige veien. Det går an å skifte retning og velge noe annet, og det er mye å velge mellom. Det eneste som er bortkastet er å ikke gjøre noe. Ting henger sammen – ungdom velger ut fra sine egne
verdier, sitt eget ståsted og hvem de er mest påvirket av. Analyser viser at det er foresatte som har mest innflytelse på hva ungdommene velger. Dette gir oss voksne en enorm makt, men er vi bevisst denne makta?

Arbeidsgivere som er bevisst sitt kompetansebehov og har plan for rekrutteringsarbeidet sitt sier de har stor gevinst av dette når de søker etter og velger folk for ansettelser. Og de kommenterer også at det å bomme med ansettelser er krevende både for dem og personene de valgte. Flere av bedriftene som er profilerte her i magasinet kommuniserer at det er viktig å gi alle typer mennesker en sjanse. Usikkerhet og utrygghet hos en ung nyansatt kan godt gi en dyktig og lojal ansatt etter hvert, forutsatt at en får prøve seg.

Det er en investering å velge utdanningsvei og karriere, og det er en investering å rekruttere og ansette medarbeidere. Det er viktig at det blir gode investeringer for alle parter.

Magasinet tar utgangspunkt i det som finnes av utdannings- og jobbmuligheter på Frøya og Hitra. Og med så mange nasjonale og globale aktører som vi har i regionen vises jo
så klart også mulighetene som finnes langt ut over vår egen region. Flere av aktørene på Frøya og Hitra har hele verden som marked. Tenk det! Mulighetene er enorme, men kan også bidra til å gjøre valg krevende, om du skal ut i arbeidslivet for første gang, eller om du skal velge en ny vei. Da kan kanskje JOBBkompasset være til hjelp. Link til kompasset og andre nyttige verktøy lenger bak i magasinet. 

Mange virksomheter og personer er omtalt i dette magasinet og det er farlig på lederplass å framheve noen. Likevel tillater jeg meg å nevne Emma og Adrian. De har gjort to meget forskjellige karrierevalg. Emma studerer i Barcelona og synes det ruler der. Hun tar pulsen på den store verden, men ser like fullt en mulig framtid i øyregionen etter endt utdanning. Adrian sien han vet det blir et slit, men at det er fisker han vil bli. Man er ganske ofte alene som fisker, men det skal ikke hindre meg i å få drømmen oppfylt sier han. 

Om ungdommene velger å dra ut i verden eller tar utdanning her hjemme kan de uansett bidra til å gi regionen vår ytterligere løft og utvikling. 

Avslutningsvis vil jeg takke alle som har bidratt til dette første magasinet og ønske dere god lesing!

Prosjektleder : Heidi Glørstad Nielsen