BKS AS - aktivitet og innhold

BKS AS skal være en koblingsaktør mellom utdanning, næring og forskning innen det marine området - til gjensidig nytte for hele havbruksklyngen. BKS AS sin visjon er tett forankret til ambisjonen om å utvikle verdens beste akvakultur- og fiskeriutdanning, samt Marin Strategi Trøndelag sin visjon om at Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges viktigste på enkelte øvrige deler av den marine sektor.

Selskapets formål er å legge til rette for koblingsaktivitet i Blått kompetansesenter, herunder aktiviteter som inkluderer leietakerne i bygget, men også  hele det regionale næringslivet i marin sektor, de videregående skolene og relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og andre som naturlig faller sammen med disse.

Aksjonærer:

Trøndelag fylkeskommune, 35,8%

Gåsø Næringsutvikling AS / Frøy Eiendom AS, 18,4%

Kvarv AS, 18,4%

Frøya kommune, 4,6%

Hitra kommune, 4,6%

Siva, 3,3%

Marine Harvest, 3,1%

Hitra næringsforening, 2,6%

Aqualine AS, 2,2%

Øvrige, 7%

 

 

Daglig leder: Trude Steinbru Heggstad

BKS EIENDOM AS - eier bygget og omkringliggende areal - ansvar for teknisk drift av senteret

Aksjonærer: Gåsø Næringsutvikling AS/Frøy Eiendom AS, 60% og Siva SF, 40%