Aksjonærer:

De største aksjonærene er:

•Trøndelag Fylkeskommune 35,8 %

•Gåsø Næringsutvikling AS 18,4 %

•Kvarv AS 18,4 %

•Frøya Kommune 4,7 %

•Siva-Selskapet for industrivekst SF 3,3 %

•Marine Harvest Norway AS 3,1 %

•Hitra Næringsforrening 2,6 %

•Aqualine 2,2 %

•El-Konsult 1,5%

•Knutshaug fisk 1,3 %

•Transmar AS 1,3 %

•BEWI produkter AS 1,3 %

•Frøya Næringspark AS 1,3 %

•Salmar 1,3%

•Sum øvrige 3,3%

 

 

BKS EIENDOM AS - eier bygget og omkringliggende areal - ansvar for teknisk drift av senteret

Aksjonærer: Gåsø Næringsutvikling AS/Frøy Eiendom AS, 60% og Siva SF, 40%