erasmus-plus-logo.jpg

Erasmus+ - Optimized Training 

Optimal will investigate, define, test, evaluate and validate a new system for recognition of prior learing (RPL) within VET in the marine fish farming  industry, paying particular attention to enhanced access to workplaced based training within the marine sector.

 
Taskforce-Lakselus-Avtale-Blått-kompetansesenter-Næringslivet-NTNU_38672c080843587952d8bcf8ab7d6f8d.JPG

Taskforce Lakselus: Mekanismer for spredning av lakselus

Det overordnede målet for Taskforce Lakselus er å etablere fundamental kunnskap om hvordan lakselus kan spres innen oppdrett, innen ville bestander av laksefisk, og mellom ville og oppdrettede bestander. 

 
tare.jpg

Makroalger Trøndelag

Gjennom prosjektet vil vi identifisere aktuelle satsningsområder og kunnskapshull for næringen i Trøndelag. Prosjektet skal bidra til en organisering for nye og etablerte interessenter i nettverk og felles plattform for kunnskapsutveksling.

 

 
17022415_1103366133126470_8631498770132113453_n.jpg

Kompetanseforum Lakselus

Kompetanseforum Lakselus er et prosjekt for økt kompetanse, rekruttering og effektive innovasjonsprosesser i arbeidet for en løsning på lakselusproblematikken.