erasmus-plus-logo.jpg

Erasmus+ - Optimized Training 

Optimal will investigate, define, test, evaluate and validate a new system for recognition of prior learing (RPL) within VET in the marine fish farming  industry, paying particular attention to enhanced access to workplaced based training within the marine sector.

 
Taskforce-Lakselus-Avtale-Blått-kompetansesenter-Næringslivet-NTNU_38672c080843587952d8bcf8ab7d6f8d.JPG

Taskforce Lakselus: Mekanismer for spredning av lakselus

Det overordnede målet for Taskforce Lakselus er å etablere fundamental kunnskap om hvordan lakselus kan spres innen oppdrett, innen ville bestander av laksefisk, og mellom ville og oppdrettede bestander. 

 
tare.jpg

Makroalger Trøndelag

Gjennom prosjektet vil vi identifisere aktuelle satsningsområder og kunnskapshull for næringen i Trøndelag. Prosjektet skal bidra til en organisering for nye og etablerte interessenter i nettverk og felles plattform for kunnskapsutveksling.

 

 
17022415_1103366133126470_8631498770132113453_n.jpg

Kompetanseforum Lakselus

Kompetanseforum Lakselus er et prosjekt for økt kompetanse, rekruttering og effektive innovasjonsprosesser i arbeidet for en løsning på lakselusproblematikken.
 

 
_DSC1088.MOV.00_00_17_23_edited.jpg

NTNU Brohode Havbruk

TNU Brohode Havbruk er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og forvaltning. Sammen skaper vi kraften til å utvikle ny kunnskap, øke rekruttering, og styrke innovasjonsevnen. Bevegelsen grunnlaget for etablering av en varig, dynamisk regional arena hvor NTNU, i samspill med den videregående skolen og sjømatnæringa, samarbeider om å utvikle kompetente næringsaktører, gjennom å:

· Øke næringsrelevansen i høyere utdanning
· Styrke rekrutteringen til den marine sektoren
· Bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen

 
static1.squarespace.jpg

BROHODE HAVBRUK 2050

Brohode Havbruk 2050 er et Kapasitetsløft prosjekt finansiert av Forskningsrådet. Målet er å videreutvikle den midtnorske kunnskapsplattformen for havbruk.
Det gjøres gjennom en bedre utnyttelse av eksisterende spiss- og realkompetanse, med studenter som kunnskapsbærere. Brohode Havbruk 2050 ledes av NTNU Havrom, i et konsortium bestående av NCE Aquatech ClusterBlått Kompetansesenter ASSINTEF Ocean og Trøndelag Fylkeskommune. Aktører med interesse i å delta i aktivitetene inviteres til å ta kontakt. 

 
download1.jpg

Kysttrainee

Traineeprogrammet hos Kysttrainee går over 2 år. Det spiller ingen rolle om du starter på høsten eller våren eller egentlig når som helst. Alle følger opplegget i 2 år fra oppstartdato. Programmet inneholder bedrifts - og kommunebesøk, ulike kurs som: nettverksbygging, prosjektledelse, JTI, sosiale medier, arbeidslivets realiteter, fagkurs etter ønske fra arbeidsgiver/trainee, kommunikasjon og samspill og mye mer.

Traineen vil få med seg et kompetansebevis etter fullført traineeperiode. Kysttrainee jobber for at traineen skal bli kjent i regionen vår, at traineen skal trives, få engasjement for og blir boende i kystregionen. Derfor sørger vi for at samlingene skal skape trivsel, bygge nettverk og gi gode opplevelser.

Medlemsbedriftene vil her få muligheten til å påvirke temaene vi tar opp, komme med ønsker og behov, og ikke minst kreve at traineen tar kunnskapen med seg tilbake til sin arbeidsplass.

Et tilbud til Traineene.
Gjennom opptak til traineeprogrammet vil traineene få tilbud om å delta på en rekke tilbud som skal bidra til å styrke deres personlige- og faglige utvikling, samt gjøre overgangen til arbeidslivet mykere.
Traineeprogrammet varer i 2 år, og traineen jobber i 1, 2 eller 3 bedrifter i løpet av perioden. Hvilke bedrifter og hvor lenge man skal jobbe i hver bedrift avtales før oppstart.

 

Videregående skole og fagskole

Vi jobber i tett samarbeid med videregående skoler og fagskole for utvikling av næringsrelevante og praksisnære utdanningstilbud.