Forretningsutvikling

Ønsker du å videreutvikle bedriften din? Utvikle nye produkter, eller gjøre et kompetanseløft blant dine ansatte?

Vi tilbyr rådgivning og veiledning ved søknad om innovasjonsmidler. Det finnes mange muligheter for offentlig støtte for bedrifter med ambisjoner om vekst og videreutvikling. Vi har god oversikt, og kan veilede deg i arbeidet med en søknad til for eksempel Innovasjon Norge, SkatteFUNN, kommunale eller interkommunale næringsfond.

Kontakt en av våre rådgivere for å drøfte hva som er riktig for ditt prosjekt.

FoU og Innovasjonsprosjekter

Forskning og utvikling er en av de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst.

Det er avgjørende at bedriftene i regionen klarer å omstille seg etter hvert som marked, teknologi og andre rammebetingelser endrer seg. Skal vi opprettholde verdiskapning og være konkurransedyktige, må vi være i forkant. Forskning og utvikling er en av de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst.

I Blått Kompetansesenter AS jobber vi med å koble næringslivet opp mot Forsknings og Utviklingsmiljø. Vi tilstreber å ha førstehånds kunnskap om nasjonale og regionale forskningsprogram og annen kobling opp mot forsknings- og utviklingsmiljø.

Vi hjelper ditt FoU-prosjekt med å finne de rette kompetansemiljøene og virkemidlene.

Du kan også få økonomisk støtte til å leie inn en forsker til ditt utviklingsprosjekt, eller du kan få hjelp til å finne en student som kan skrive en studentoppgave på oppdrag fra deg.

Den beste måten å komme i gang på er å ta initiativ til en prat med en av våre kompetansemeglere.

Studentprosjekter

Hvis du har samarbeid med en eller flere bedrifter utenfor Trondheimsregionen kan du få dekket relevante utgifter som reiseutgifter, lab-utgifter eller lignende.

Utbetaling er basert på faktiske utgifter og søkes etterskuddsvis. Når feltarbeidet/datainnsamlingen er avsluttet sender studenten(e) en utbetalingsanmodning til det miljøet som innvilget søknaden. Det skal framlegges dokumentasjon/kvitteringer for alle utgifter som regnskapsføres.

Det kan søkes om inntil 6 000 kroner i støtte per prosjekt. For ytterligere informasjon se søknadskjemaet.

Last ned søknadsskjema her.

Dersom du har en prosjektidé du ønsker å utvikle i samarbeid med en bedrift, ta kontakt og vi setter deg i kontakt med den rette samarbeidspartneren!

Arrangement

Vi koordinerer og arrangerer arrangementer i regi av egne prosjekter og på oppdrag fra andre. Hvert år koordinerer vi blant annet:

·         Yrkes- og utdanningsmessen
·         Sjømataktiviteter på Trøndersk Matfestival
·         Brohodekonferansen
·         Havbrukskonferansen
·         Innovasjonscamp

I tillegg til at vi representerer havbruksnæringen og Trøndelag på bla. Grüne Woche, Aqua-Nor, Nor-fishing, Trøndelagsdagen og andre naturlige arenaer.

Vi tilrettelegger og gjennomfører også seminarer og kurs i egen regi, i samarbeid med andre, og på oppdrag:

·         Forskningsformidlingsseminarer
·         Kompetanseforum
·         Workshops
·         «Matchmaking» næringsliv og FoU
·         Frokostmøter
·         Kursaktivitet for bedrifter

Bedriftsbesøk

Vi får stadig henvendelser fra miljøer fra både innland og utland som ønsker å besøke Hitra og Frøya. Vi bidrar med tilrettelegging og gjennomføring av bedriftsbesøk for grupper av alle størrelser.

Tilbudet passer godt for bedrifter, organisasjoner, prosjektgrupper, FoU-miljøer fra inn- og utland og egentlig alle andre.